Stressade medarbetare? Så kan du som ledare underlätta!

Stress är en naturlig del av livet, men när vi är stressade under längre tid kan det skada våra kroppar. Finns det något som du som ledare eller medarbetare kan göra för att underlätta för dina kollegor? Vi har några idéer!

Förr var stress något som krävdes för vår överlevnads skull, när vi behövde jaga för att skaffa föda. Idag har stressen inte samma funktion som förr, men reaktionen i kroppen är densamma. Enligt 1177 Vårdguiden är situationer där stress uppkommer nödvändigtvis inte alltid negativa, utan det viktigaste är att kroppen får tid till vila och återhämtning efter ett stresspåslag.

Men vad kan göras för att underlätta stress på jobbet?

Se till att rasterna sköts

Raster finns av en anledning, och därför är det viktigt att alla medarbetare tar sig tid att ta rast någon gång under arbetspasset. Även om man kan tro att man skapar sig mer tid genom att jobba över rasten är det sanning med modifikation. En paus gör ofta arbetet mer effektivt.

Tydliga arbetsuppgifter

Är det oklart vad man ska göra blir det också oklart vad man ska prestera. Till slut kan det kännas övermäktigt och det skapar stress. Här kan du som ledare hjälpa till genom att bryta ner större uppgifter till mindre och på så sätt skapa en översiktlig bild åt dina medarbetare.

Håll igång samarbetet

En god organisationskultur präglas av samhörighet och teamkänsla. Det är viktigt att kunna våga be om hjälp. Så i den mån det går, gör gärna saker ihop! En delad börda är hälften så tung, som man brukar säga.

Prioritera mera

Vi är ofta väldigt duktiga på att måla upp en bild över hur nästkommande arbetsdag ska se ut. Och när förväntningarna inte stämmer överens med verkligheten uppkommer ofta stress. I de lägena måste man lära sig att se vilka saker som behöver ske här och nu och vilka saker som kan vänta. Skulle en frysbox gå sönder, ja då är det prio ett, även om planeringen säger annat. Här kan du som ledare se till att bekräfta din medarbetare som får rycka in ordentligt, så att han eller hon inte känner stress över att det han eller hon egentligen skulle göra inte blev gjort.

Ta hand om dig själv

Faktiskt, mår du dåligt själv blir det svårare att vara en bra ledare. Det finns undersökningar som visar att chefer ofta upplever mer stress, samtidigt som dåligt ledarskap kan skapa stress hos medarbetarna. Kanske finns det ett samband? Hur som helst, ta hand om dig själv och se till att du mår bra. Då är chansen större att också dina medarbetare mår bättre.

Det är lätt att avfärda stress som något som alla lider av till och från. Och det är ju sant, men går det för långt kan vägen tillbaka vara ännu längre. Boosta dig själv och dina medarbetare med positiv energi och samhörighet, så kan ni lyfta varandra när det behövs. Det är ni värda!

Dela på sociala medier!