Har du tappat din proaktivitet? Tre beteenden att se upp för!

Proaktivitet är ett begrepp som vi på Boosta ofta återkommer till, och du har förmodligen hört det tusen gånger vid det här laget. Men som med mycket annat är det lätt att det blir mycket prat och liten verkstad. Så hur ska du göra för att bli mer på hugget när det kommer till proaktiviteten? Vi har till din hjälp identifierat tre beteenden som du ska se upp för!

För att komma närmare begreppet proaktivitet, kan vi istället se till motsatsordet: reaktivitet. Proaktivitet och reaktivitet kan ses som två olika personlighetstyper. För att fatta det kort kan man säga att en reaktiv person reagerar allt eftersom olika händelser utspelar sig, medan en proaktiv person redan innan funderat på olika händelseförlopp och tänkt ut sin reaktion.

Beteende ett: Du låter tiden styra dig

Okej, så den här veckan ska du bland annat möblera om tre gavlar, planera nästa veckas klipp, lägga in beställningar och ha ett samtal om schemat med chefen. Du har säkert hundra saker till som du skulle behöva göra men de nämnda är de mest akuta.

Så, du har ett visst antal arbetstimmar per dag och vecka. Vad är viktigast att få till under dessa timmar? När du vet det, då kan du också prioritera och planera din tid efter just det. Hemligheten i att planera sin tid proaktivt ligger i att också planera in tid för plötsliga händelser.

Och skulle det vara så att det inte sker några oväntade händelser, ja, då har du ett antal timmar som du kan använda till andra mindre prioriterade arbetsuppgifter. Summan av kardemumman: tiden kommer inte till dig, du måste ta dig den och styra den.

Beteende två: Du fastnar i ditt arbete

Här kommer en liten funderare: Vem eller vilka har egentligen störst betydelse för ditt arbete?

Är det chefen, dina kollegor eller är det dina kunder? Något du inte får glömma är att skulle inte dina kunder komma till din butik, då skulle du inte ha någon chef eller några kollegor heller.

En annan funderare: Hur mycket pratar du med dina kunder jämfört med din chef eller dina kollegor?

På Boosta tror vi att proaktivitet i kontaktfasen med kunden är en av de viktigaste delarna för att kunden ska känna sig nöjd. Till stor del handlar det om att lyfta blicken och hälsa. Vi vet att det är lätt att fastna i tidskrävande arbetsuppgifter. Men ingen uppgift är så viktig att det inte finns tid till att hälsa och prata med människorna som kommer för att handla i din butik. Kärnan i proaktivt säljarbete är att se kundens behov, och dessutom gärna innan kunden själv hunnit fråga.

Det är inte heller för intet vi pratar om proaktivitet. Vi kan förklara det genom ett omlopp: ett proaktivt beteende innebär god service, och god service resulterar ofta i ett gott resultat säljmässigt och att kunderna kommer tillbaka.

Beteende tre: Du ser omöjligheter, istället för möjligheter

Här kommer vi närmare frågan om personlighetsdrag. Låt oss använda det klassiska påståendet “Jag har inte tid att träna”. En reaktiv person skulle låta det stanna där utan att göra något åt det. En proaktiv person däremot, han eller hon hade ställt sig frågan “Hur får jag tid till att träna?”.

Vi kan ta ett annat exempel. En kund frågar dig om en vara som inte finns i butiken. Lämnar du kunden med svaret att varan inte finns eller försöker du hitta en annan lösning? Här är det precis som med exemplet ovan. En reaktiv person låter kunden gå med svaret att varan inte finns, medan en proaktiv person hade försökt hjälpa kunden att hitta en ingrediens som smakar liknande eller har samma funktion.

Vår slutsats är att ju mer proaktivt du arbetar, desto bättre bemöter du dina kunder. Och som du vet är det ju det vi på Boosta brinner för – bättre kundmöten. Så tappa inte bort proaktiviteten bland alla konserver, utan lyft blicken, planera din tid och se dina kunder. För inte vill du väl missa en möjlighet till ett grymt kundmöte?

Dela på sociala medier!