5 anledningar till att uppmuntra vänskaper på arbetsplatsen!

Att vara polare är ju alltid kul. Men, vissa chefer verkar tro att en för vänskaplig stämning på arbetsplatsen sänker produktiviteten. Det är inte alls sant och här berättar vi varför.

Enligt en studie från Expat Insider (2017) visar på att vi i Sverige är nästan sämst på att skaffa nya vänner, jämfört med andra länder. Inte den bästa nyheten kanske? Det är nog dags för oss att rycka upp oss där för studien visar nämligen på en hel del fördelar som kommer utav att skaffa vänner på jobbet…

1. Skapar effektiva team

Ju närmare du rör dig andra människor och lära känna dem mer desto större förståelse får ni för varandra. En ökad förståelse betyder i sin tur att man får större insikt i varandras styrkor och svagheter. En insikt som är fundamental för att kunna samarbeta på bästa sätt med varandra. Det är nämligen när man känner varandras svagheter och styrkor som man kan kommunicera på rätt sätt och framförallt utnyttja varandras kapacitet.

2. Långvariga medarbetare

Om man lyckas bygga en arbetsplats med mycket social interaktion ökar bevisligen både trivseln och tryggheten på jobbet. Det fungerar sedan i förebyggande syfte mot psykisk ohälsa. Ett plus ett är lika med två och minskad psykisk ohälsa är lika med minskade sjukskrivningar. Social interaktion är därmed superviktigt för att medarbetare ska vilja och kunna bli långvariga på arbetsplatsen.

3. En säkrare arbetsplats

Ni vet det där vi nämnde under punkt ett? Det där med att lära känna varandra bättre? Det leder oss till vår tredje anledning till varför vänskap är viktigt på jobbet. Nämligen att förstå hur andra personer reagerar och varför de reagerar som de gör. När man vet det vet man även vad man ska undvika och hur man ska hjälpa varandra bättre vilket leder till en säkrare arbetsplats.

4. Mycket bättre samarbete

Det säger sig självt att en tightare vänskap skapar bättre förutsättningar för ett starkare samarbete. När man förstår hur ens kollegor fungerar kan man också förstå vilka uppgifter som kommer att vara enkla respektive svåra för dem att utföra. Man kan helt enkelt varandras begränsningar och vad som är mer eller mindre utmanande för en.

5. Inkludering

En vänskaplig stämning på arbetsplatsen kommer att lysa starkt och fler personer kommer att vilja jobba hos er och med er. Fler kommer att känna sig inkluderade och det kan bidra till en större mångfald på arbetsplatsen. En mångfald som är betydande för att få fler perspektiv i er organisation.

Summa summarum? Sätt inte käpparna i hjulen för olika vänskaper. Det är nämligen bara positivt för er arbetsplats. Och dessutom, vem vill inte ha en kompis?

Dela på sociala medier!