BoostaScorecard

Uppgradera din butiksprestation med BoostaScorecard – det självklara verktyget för att lära upp och utbilda dina medarbetare internt.

Med BoostaScorecard kan du mäta och identifiera vilka specifika kunskaper som behövs för dina medarbetare på olika avdelningar i butiken så att du kan maximera försäljningen, skapa trygga säljare och nå dina avdelningsmål.

Genom att använda interna frågor kan medarbetare lära sig viktig kunskap för sina specifika avdelningar. Genom att markera de frågor de kan besvara skapar de möjligheter för kunskapsdelning och lärande inom teamet. De kan dra nytta av kollegor som har expertis på specifika områden och vända sig till dem för hjälp. När en medarbetare bemästrar en fråga kan de visa det genom att markera den, vilket gör det möjligt för andra att lära av dem. På detta sätt skapas en kultur av intern kunskapsdelning och inlärning.

Framtagningen av frågorna i Scorecardet görs i samarbete med Boosta och din butik så att de passar perfekt till era behov och mål. Med BoostaScorecard kan du skapa en stark intern kultur av lärande i din butik och se till att varje medarbetare är välutbildad och engagerad för att maximera era framgångar.

Boosta Mat & Sälj