BoostaClick 2.0

BoostaClick 2.0 är en fantastisk hjälp för butiker som vill att deras medarbetare ska bli ännu bättre på sina jobb.

Genom att använda verktyget kan personalen enkelt mäta sin proaktivitet och öka sin effektivitet. Det är lätt för personalen att trycka på enheten varje gång de har ett proaktivt möte eller ger förslag på varor till kunder.

BoostaClick 2.0 gör det också möjligt att mäta viktiga faktorer som antalet gånger personalen ger förslag på olika varor eller ställer nyfikna frågor i exempelvis en manuell delikatessavdelning. Det hjälper butiksledningen att se vilka varor som har föreslagits till kunderna och hur många gånger detta skett.

Clickarna ökar också motivationen för personalen att utföra de handlingar som de har kommit överens om att göra. Det fungerar som en sorts gamifiering av proaktiviteten och hjälper personalen att fokusera på kundmötet som alltid ska vara i fokus.

BoostaClick 2.0 ger butiken det stöd som den behöver för att lyckas och växa på marknaden.

Med över tio års erfarenhet och statistik kan du lita på att våra ServiceVerktyg är en pålitlig partner som hjälper dina medarbetare att prestera på topp.

Boosta Mat & Sälj