ServiceVerktyg

Boostas ServiceVerktyg revolutionerar branschen genom att dagligen bryta invanda mönster och möjliggöra mätning av servicerelaterade nyckeltal.

Boosta Mat & Sälj

BoostaClick 2.0

BoostaClick 2.0 är en fantastisk hjälp för butiker som vill att deras medarbetare ska bli ännu bättre på sina jobb. Genom att använda verktyget kan personalen enkelt mäta sin proaktivitet…

Boosta Mat & Sälj

Mystery shopping

Mystery shoppers är ovärderliga för att utvärdera och förbättra servicenivån i matbutiker. Genom att agera som vanliga kunder ger de en objektiv bild av butikens prestationer…

Boosta Mat & Sälj

FollowApp @Flourish

För att säkerställa medarbetarnöjdhet inom detaljhandeln, särskilt i matbutiker, behöver man ett verktyg som stödjer HR-funktionen i butiken…

Boosta Mat & Sälj

BoostaScorecard

Uppgradera din butiksprestation med BoostaScorecard – det självklara verktyget för att lära upp och utbilda dina medarbetare internt…