Tillsammans utvecklar vi Sveriges bästa matbutiker gällande service, lönsamhet och kundmöte!

Många butiker har en ambition att vara bäst på drift, kundmöten eller färskvaror men få kan säga vad de faktisk gör för att uppnå sin sina mål. Boosta är din givna samarbetspartner om du vill uppnå dessa mål. Vi inspirerar medarbetare som inte bara blir grymma i kundmöten utan också får djupare kunskap i alla de delområden som är en butik. Våra utbildningspass bidrar med nya insikter och inspirerande upplevelser som leder till värdefull och användbar kunskap.

Genom att arbeta med Boosta som partner kan butiksledare skapa en kultur av verkliga handlingar som gör skillnad för butikens medarbetare och verksamhetens lönsamhet. Vi står redo för butiker som vill göra en genomgående förändring och få kunskap om hur de skapar de bästa kundmötena.

Boosta Mat & Sälj

Proaktivitet

Boosta är ett företag som tror på proaktivitet inom kundservice. Att vara proaktiv innebär att agera förebyggande och vara beredd på att möta kundernas behov innan de ens har uppstått. Genom att arbeta så kan man öka kundnöjdheten genom att erbjuda bättre service och tillfredsställa kundernas behov på ett mer effektivt vis.

Proaktivitet kan också hjälpa till att öka lönsamheten genom att öka kundlojaliteten. Leverantörer som utbildar inom service och beteendeförändring borde lyftas fram mer i media eftersom deras utbildningar kan bidra till att öka proaktiviteten och därmed öka kundnöjdheten och lönsamheten i livsmedelsbutiker.

Boosta tror på att utbilda butikspersonal i proaktivitet för att höja standarden för kundservice och kundnöjdhet. Genom att lyfta fram leverantörer som fokuserar på utbildning inom service och beteendeförändring kan vi främja en kultur av proaktivitet och hög kvalitet inom livsmedelsbranschen. Vi ser även tydliga bieffekter som exempelvis minskad sjukfrånvaro och minskat svinn i våra Boostade Butiker.

ServiceCoacher

Skapa en operativ ledningsgrupp med ansvar för Service, Kundmöte & Proaktivitet.

Servicecoacher främjar en kultur av kunskapsutbyte och utveckling inom teamet. De säkerställer att kunskapen förvaltas och sprids vidare. Som mentorer och guider hjälper servicecoacherna sina kollegor att använda BoostaVerktygen på bästa sätt och leverera enastående service. Genom att utveckla en kultur av kontinuerlig förbättring blir ditt team befästa som drivna ambassadörer för serviceverktygen, vilket leder till en ständig utveckling och tillämpning av kunskapen i hela organisationen. Med Servicecoacherna tar du kontroll över utbildningen och säkerställer att kunskapen förvaltas och utvecklas kontinuerligt genom ständig närvaro på möten, avstämningar och styrtavlor.

Boosta Mat & Sälj

Patrick Wiberg på ICA Maxi Kalmar berättar varför Boosta gör skillnad