Boostad Ledarutveckling

Boostad Ledarutveckling hjälper butiken att bygga morgondagens proaktiva ledare.

Genom att identifiera vad som stärker era ledare i sin roll samt sätta upp nyckeltal för att mäta deras framgång gör att vi tillsammans kan skapa en mer lönsam och framgångsrik butik.

Vi tränar ledarna att äga sin egen tid och sitt eget bestämmande över verksamheten och fokuserar på de målsättningar som ger resultat inom dagligvaruhandeln.

Boosta Ledarutveckling – en resa mot ett starkare och mer effektivt ledarskap som hjälper er att nå er målbild.

Det viktigaste för oss är vad dina medarbetare upplever. Vi hjälper butiken att lära ut rätt beteenden och stärka butikens befintliga team. Vi hittar också morgondagens stjärnor – de medarbetare som har potential att bli fantastiska ledare. I och med detta så ges en möjlighet att se på ledarskapet med nya ögon.

Boosta Ledarutveckling – en resa mot ett starkare och mer effektivt ledarskap som hjälper er att nå er målbild.

Boosta Mat & Sälj
Boosta - Kundreferens - Johan Vanselius

”Boostad Ledarutveckling har stöttat mig och mitt ledarteam med de 25 högsta ledarna på Maxi Linköping att tillsammans närma oss målen i vår treårsplan…”

Johan Vanselius, ICA Maxi Linköping