Mystery shopping

Mystery shoppers är ovärderliga för att utvärdera och förbättra servicenivån i matbutiker.

Genom att agera som vanliga kunder ger de en objektiv bild av butikens prestationer vilket hjälper ledningen att identifiera styrkor, svagheter och möjliga förbättringsområden.

Mystery shopping fungerar som en nulägesanalys och avslöjar möjliga brister i kundservice och butiksutformning. Dessutom ger det ledningen möjlighet att fatta informerade beslut baserade på oberoende feedback. Denna metod sporrar också medarbetarna att ge utmärkt kundservice och skapar en kultur av högpresterande team med fokus på att överträffa kundernas förväntningar. Sammanfattningsvis ger mystery shopping en konkurrensfördel genom att sträva efter en överlägsen kundupplevelse och hjälpa till att göra informerade förbättringar.

Boostas Mystery Shoppers fokuserar såklart mest på service, proaktivitet och kundmöten.

Boosta Mat & Sälj