BoostaLean

BoostaLean är den perfekta lösningen för att effektivisera din matbutik och dessutom spara tid och resurser.

Vi tar ansvar för att gå igenom alla moment som utförs i butiken och arbetar tillsammans med dig för att skapa en styrtavla som effektivt styr alla moment för att uppnå optimala resultat.

Genom att fastställa handfasta principer för varje moment och logga alla aktiviteter tillsammans med medarbetarna får vi en helhetsbild av butikens funktion. Detta gör att vi kan utveckla fasta och tydliga rutiner som skapar en mer samstämmig butik. Med vår hjälp kommer din matbutik att fungera smidigare och mer effektivt än någonsin tidigare.

Våra BoostaLean-konsulter har samtliga mer än 20 års individuell erfarenhet av att skapa ledande butiksdrift i Sveriges mest framgångsrika livsmedelsbutiker.

Boosta Mat & Sälj
Boosta - Kundreferens - Conny Johansson

”BoostaLean har verkligen revolutionerat vår matbutik. Genom granskning och optimering av våra rutiner har vi kunnat spara tid och resurser på ett sätt vi aldrig tidigare trodde var möjligt…”

Conny Johansson, ICA-handlare på Kvantum Mall of Scandinavia