BoostaSvinn

Svinn är ett stort problem för matbutiker som kostar stora summor varje år. Genom att bryta ner butikens befintliga svinn i mindre beståndsdelar kan Boosta identifiera specifika beteenden som leder till svinnet.

Dessa beteenden kan sedan kopplas till medarbetarnas agerande och vanor vilket ger dem möjlighet att ta ansvar och bidra till att minska svinn i sitt kontinuerliga arbete.

BoostaSvinn erbjuder en helhetslösning för att minska onödiga förluster inom detaljhandeln. Detta genom att implementera en rad strategier, inklusive utbildning i korrekt varuexponering. Även lära ut korrekt bedömning av osäljbara varor för att ta del av möjligheten att erhålla ersättning från leverantörer.

Dessutom stödjer BoostaSvinn butiker i att utveckla sina rutiner för att ta vara på och förädla varor som annars skulle slängas. Detta ger både en hållbar miljöaspekt och ekonomisk fördel.

Upplägget går ut på att varje medarbetare får en individuell målsättning om hur mycket de ska spara in på svinn under varje arbetspass. Denna summa är på en relativt låg och nåbar nivå vilket gör det möjligt för medarbetarna att känna sig motiverade och uppnå sina mål. Medarbetarna får också lära sig att minska förlusterna genom att öka medvetenheten om kundernas beteende och hur man kan effektivt hantera självutcheckning för att säkerställa korrekt registrering av varor.

Sammanfattningsvis är BoostaSvinn en unik och effektiv tjänst som hjälper företag att minska svinn och öka lönsamhet. Genom att använda beprövade metoder och individuell utbildning av medarbetare kan Boosta hjälpa företag att spara pengar och minska svinn på ett hållbart sätt.

Boosta Mat & Sälj
Boosta - Kundreferens - Martin Kregert

”BoostaSvinn har revolutionerat hur vi ser på svinnhantering. Genom individuell målsättning och medarbetarutbildning har Boosta hjälpt oss att minska svinn och öka lönsamheten på ett hållbart sätt…”

Martin Kregert, Butikschef, Kvantum Klockaretorpet