FollowApp @Flourish

För att säkerställa medarbetarnöjdhet inom detaljhandeln, särskilt i matbutiker, behöver man ett verktyg som stödjer HR-funktionen i butiken.

Detta verktyg ger medarbetarna möjlighet att ge feedback och svara på frågor om hur de fungerar och trivs på sin arbetsplats. Genom att använda detta verktyg inför uppstarten av en utbildning, samt under och efter, kan man förstärka utbildningsprocessen. Man kan även säkerställa att medarbetarna är nöjda samtidigt som de kan ge boosta och ledningen i butiken värdefull feedback helt anonymt.

Verktyget ger medarbetare möjlighet att, helt anonymt, ge feedback till sin närmsta chef. Till exempel kan de bedöma hur feedback ges. Genom att enkelt följa förändringar som sker då en chef blir bättre på att ge feedback får man insikt i vilka områden ledarskapet behöver förstärkas.

För att mäta medarbetarnas trivsel kan enkla frågor användas, exempelvis ”Hur kul har du haft det på jobbet idag?” Genom att få svar på dessa frågor får man en indikation på hur bra medarbetarna har trivts just den dagen.

Kommunikationen för verktyget kan ske via sms, messenger, mail eller plattformar som exempelvis Slack.

Detta verktyg ger möjlighet att kontinuerligt följa medarbetarnas upplevelser och behov samt utbilda ledarna baserat på den feedback som samlas in.

Med Boosta FollowApp kan du säkerställa att dina medarbetare trivs, är nöjd med ledningen samt presterar på topp.

Boosta Mat & Sälj - Flourish