Boostad Butik

Om du vill skapa en kultur i ditt företag där service och kundmöte är nummer ett och där du dagligen följer upp och styr mot en bättre kundupplevelse har vi den kunskap du söker. Boosta är din partner för att omsätta service till konkreta resultat i din butik.

Genom att engagera hela butiken i denna kultur av förbättringar kan du öka din NKI & NMI samt skapa en butik som kunderna väljer framför andra.

Vårt mål är att hjälpa dig att bryta ner fluffiga värden som kundupplevelser till hårda nyckeltal som du och dina medarbetare kan arbeta med att förbättra varje dag. Vi visar hur du kan sätta upp konkreta mål för din butik och hur du kan mäta framgången på ett enkelt och effektivt sätt.

Vi tillsätter ServiceLedare/ServiceCoacher som arbetar tillsammans med ledningsgruppen för att säkerställa att service är hjärtat i din butik. Genom att integrera service i din dagliga styrning ger vi dig verktygen för att göra kundupplevelsen till din butiks främsta mål.

Med våra skräddarsydda träningsprogram lär vi dina medarbetare hur man inte bara ger utmärkt service utan också mäter den. Vi visar hur du kan sätta upp dagliga mål och följa upp resultatet enkelt och effektivt.

Vi vet att driften är lika viktig som servicen och genom att engagera hela butiken i att göra drift och service tydlig kan du skapa en butik där både kunder och affärsresultat trivs.

Boosta Mat & Sälj
Boosta - Kundreferens - Mia Lemming

”Vi har transformerat våra ledare till Serviceledare och placerat service och proaktivitet som vår högsta prioritet i alla befintliga rutinbeskrivningar…”

Mia Lemming, vice VD, ICA Maxi Gnista