• Proaktivitet är ett begrepp som vi på Boosta ofta återkommer till, och du har förmodligen hört det tusen gånger vid det här laget. Men som med mycket annat är det lätt att det blir mycket prat och liten verkstad. Så hur ska du göra för att bli mer på hugget när det kommer till proaktiviteten? Vi har till din hjälp [...]

  • Stress är en naturlig del av livet, men när vi är stressade under längre tid kan det skada våra kroppar. Finns det något som du som ledare eller medarbetare kan göra för att underlätta för dina kollegor? Vi har några idéer! Förr var stress något som krävdes för vår överlevnads skull, när vi behövde jaga för att skaffa föda. Idag [...]