Så stöttar ledningen försäljningen på riktigt

Som ni säkert märkt lägger vi rätt stor vikt vid att inspirera sina medarbetare. Vet ni varför? Jo, för att vi har sett med egna ögon att det inte finns något annat som skapar bättre resultat och inte heller en bättre arbetsmiljö. Som chef har man såklart mycket ansvar men det gäller att aldrig glömma att det viktigaste ansvaret är att stötta sina medarbetare.

Vi vet alla att motivation är en färskvara. Vilket kan göra det hela knepigt eftersom det är viktigt för att försäljningen ska funka. Men, du som chef kan vara med och påverka. Därför har vi samlat ihop lite tips på hur du kan hjälpa till och stötta försäljningen på riktigt.

Involvera och engagera säljarna

Den viktigaste insikten att ta med sig i sin ledarroll är betydelsen av involvering och samarbete. De säljarna som jobbar på golvet och möter kunderna varje dag sitter på kunskaper om marknaden och kunderna som är ovärderliga för en ledningsgrupp. Att involvera de säljarna i ledningsgruppens beslutsfattande kan därför bidra en hel del till både bättre förståelse för marknaden och ökad försäljning. Ett annat resultat av en sådan involvering är att man skapar ett större engagemang hos säljarna genom att faktiskt visa dem att de är oumbärliga för organisationen.

Skapa riktiga förutsättningar för motivation

Vissa säger att man som chef är ansvarig för att öka motivationen hos sina medarbetare. Men vi vill påstå att det inte riktigt fungerar så. Motivation kommer inifrån och kan inte trollas fram av någon annan. Däremot kan du som ledare skapa bästa möjliga förutsättningarna för dina medarbetare att känna sig motiverade. Det gör du i sin tur genom att sätta tydliga mål, skapa delaktighet och vara precis så transparent som du möjligtvis kan vara.

Delta själv

Som chef kommer du alltid att observeras och en viktig sak att komma ihåg är att dina handlingar alltid väger tyngre än dina ord. Om du vill stötta försäljningen, gör det fysiskt. Delta i olika försäljningsaktiviteter och visa ditt stöd praktiskt. Var ett föredöme och dela med dig av dina kunskaper och tankar. Du kommer vinna på att vara personlig och engagerad. Dessutom får du möjligheten att även komma nära kunderna vilket inte är helt vanligt när man sitter i ledningen.

Du hajar säkert vad vi försöker säga! Det är egentligen rätt enkelt. Ju mer du engagerar dig själv i dina medarbetares arbete desto bättre resultat kommer ni att få. Eller vad tror du?

Dela på sociala medier!