När gav du senast dina medarbetare feedback?

Är du duktig på att ge dina medarbetare feedback? Om ja – härligt! Om nej – du är nog inte ensam. Att ge feedback blir nog lätt den där punkten på prioriteringslistan som hamnar längre och längre ner ju mer tiden går. Med den här artikeln vill vi boosta dig med olika tips på hur du ger feedback och hur du får in den under en arbetsdag!

Det kanske inte är någon omvälvande fakta, men faktum är att när vi får feedback på jobbet så presterar bättre. Det hjälper oss också att utvecklas och ha roligare på jobbet!

Anpassa feedbacken – ge beröm efter handlingar

Olika typer av feedback ger olika typer av resultat. Forskning gjord på temat av Alva Appelgren, doktor i neurovetenskap, visar att beröm för handlingar ger mer motivation än beröm kopplad till personlighet.

Varför är det så? Jo om du till exempel berömmer en kollega med orden “du är smart”, tas fokus bort från kollegans arbetsuppgifter. Istället skapas en självreflektion hos din kollega som inte bidrar med någon utveckling framåt. Säger du istället “du gjorde ett smart val” kopplar du till din kollegas prestation. Då skapas det istället motivation att göra ett smart val i nästa arbetsuppgift.

Undvik negativ kritik – satsa på positiv beröm!

Feedback kan vara känsligt att ge eftersom man tror att det ska innefatta att ge kritik. Glöm det – enligt forskning så ska man ignorera beteenden man vill kritisera och istället berömma vad man vill ha mer av. På så sätt kan man fasa ut det negativa beteendet och ge plats för det positiva. Självklart behöver beteenden som absolut inte är okej tas upp, men negativ kritik kan också skapa en känsla av obehag hos den som tar emot den. Dessutom ökar risken att din kollega fortsätter med beteendet i det dolda, när du inte är i närheten. Prioritera därför att ge positiv feedback istället för negativ, om det inte är nödvändigt såklart.

Prioritera feedback!

En undersökning gjord av tidningen Arbetsliv visar att majoriteten av alla tillfrågade vill ha mer feedback på sin arbetsplats. Många saknade också att få uppskattning för deras arbetsinsatser. Det kan kännas svårt att planera in möten helt avsedda för att ge feedback, men det finns andra sätt att få in det mer naturligt!

Att ge feedback behöver inte ta lång tid, särskilt när det rör sig om att ge en komplimang. Nästa gång du har ett möte med din medarbetare – det kan röra vad som helst, en ny leverantör eller liknande – smyg in feedback! Det räcker med två minuter för att visa uppskattning.

Vi människor har generellt svårt att se oss själva i ett utifrånperspektiv – det där där feedbacken kommer in! Dina medarbetare behöver få bekräftelse på att det dom gör är bra och att deras insatser betyder något för verksamheten. Så, börja redan imorgon med att fasa in feedback i ditt schema. Heja dig!

Dela på sociala medier!